خبرها

اخبار

خبرها

 در بازی خشن بازی‌های
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • عشاق بازی‌های رایانه‌ای، خشن و منزوی در جامعه/ هنگام بازی رایانه‌ای چشم 4000 حرکت در ساعت دارد