خبرها

اخبار

خبرها

 در 6 نفر زخمی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • تیراندازی در فیلادلفیا/ 6 نفر زخمی شدند