خبرها

اخبار

خبرها

 و ضرر ماه بازیکن
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • راز قرارداد بازیکن برزیلی پرسپولیس/ جونیور می‌تواند یک ماه دیگر فسخ و ادعای ضرر کند!