فال حافظ

فال حافظ

از ديده خون دل همه بر روي ما رود
ما در درون سينه هوايي نهفته ايم
خورشيد خاوري کند از رشک جامه چاک
بر خاک راه يار نهاديم روي خويش
سيل است آب ديده و هر کس که بگذرد
ما را به آب ديده شب و روز ماجراست
حافظ به کوي ميکده دايم به صدق دل
بر روي ما ز ديده چه گويم چه ها رود
بر باد اگر رود دل ما زان هوا رود
گر ماه مهرپرور من در قبا رود
بر روي ما رواست اگر آشنا رود
گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود
زان رهگذر که بر سر کويش چرا رود
چون صوفيان صومعه دار از صفا رود

تعبیر فال : هوا و هوس را از خود دور کن و عاقلانه بیندیش. تا زمانی که خود خواه و متکبر باشی نتیجه ای حاصل نمی شود. مشورت با دوستان دانا و با تجربه را فراموش نکن و خودخواهی نکن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای sepehrnama.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:sepehrnama.ir