فال حافظ

فال حافظ

سلامي چو بوي خوش آشنايي
درودي چو نور دل پارسايان
نمي بينم از همدمان هيچ بر جاي
ز کوي مغان رخ مگردان که آن جا
عروس جهان گر چه در حد حسن است
دل خسته من گرش همتي هست
مي صوفي افکن کجا مي فروشند
رفيقان چنان عهد صحبت شکستند
مرا گر تو بگذاري اي نفس طامع
بياموزمت کيمياي سعادت
مکن حافظ از جور دوران شکايت
بدان مردم ديده روشنايي
بدان شمع خلوتگه پارسايي
دلم خون شد از غصه ساقي کجايي
فروشند مفتاح مشکل گشايي
ز حد مي برد شيوه بي وفايي
نخواهد ز سنگين دلان موميايي
که در تابم از دست زهد ريايي
که گويي نبوده ست خود آشنايي
بسي پادشايي کنم در گدايي
ز همصحبت بد جدايي جدايي
چه داني تو اي بنده کار خدايي

تعبیر فال : به خود تکیه کن و از توانمندی خود استفاده ببر. از دوستان و همنشینان بد و گمراه دوری کن تا به تو ضربه نزنند. از ریاکاران بپرهیز تا بیشتر از این دچار صدمه و زیان نشوی. به خداوند امیدوار باش و به او توکل کن سپس به کار و تلاش بپرداز تا به هدف برسی. واقع بین باش و آرزوهای خود را با واقعیات زندگیت تطابق بده.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای sepehrnama.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:sepehrnama.ir