فال حافظ

فال حافظ

مسلمانان مرا وقتي دلي بود
به گردابي چو مي افتادم از غم
دلي همدرد و ياري مصلحت بين
ز من ضايع شد اندر کوي جانان
هنر بي عيب حرمان نيست ليکن
بر اين جان پريشان رحمت آريد
مرا تا عشق تعليم سخن کرد
مگو ديگر که حافظ نکته دان است
که با وي گفتمي گر مشکلي بود
به تدبيرش اميد ساحلي بود
که استظهار هر اهل دلي بود
چه دامنگير يا رب منزلي بود
ز من محرومتر کي سائلي بود
که وقتي کارداني کاملي بود
حديثم نکته هر محفلي بود
که ما ديديم و محکم جاهلي بود

تعبیر فال : تنهایی و غم و اندوه را می توانی به شادی تبدیل کنی. با همنشینی با دوستان خوب می توانی راه تازه ای پیش پای خود قرار دهی. عشق و محبت را فراموش نکن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.