خبرها

اخبار

خبرها

 سازمان «دفاع توسط 30
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • برگزاری پیش‌رویداد «دفاع 30 دقیقه‌ای» توسط سازمان جهاددانشگاهی یزد