خبرها

اخبار

خبرها

 و مسابقات مسابقات ارومیه
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • ارومیه میزبان مسابقات اسنوکر و پاکت بیلیارد کشور