خبرها

اخبار

خبرها

 35 در خرید ارزیابی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • ینی‌شفق: ترکیه در حال ارزیابی خرید جنگنده‌های سوخو-35 است